MENU


KOŽA

Ljudska koža - izbjegavajte svađe. Životinjska - prijatelj vam laže. Sirova koža - u poslu imate mnoštvo prepreka. Štaviti kožu - nećete moći izbjeći jedan neugodan posao. Krojiti kožu - nećete izbjeći jednoj svađi. Kupovati kožu - zapasti će te u veliku oskudicu. Bijela koža - primiti će te poziv za sud. Crna koža - izdati će vas prijatelj.


Možda vas zanima i ovo:

Pjege
Žulj
Dlake
Opekotina

Pogledajte još i ovo:

Ljudi iz najrazličitijih društvenih krugova imaju neke svoje praznovjerne rituale. Klikom na Praznovjerje - Narodno vjerovanje pogledajte narodna vjerovanja vezana uz ovaj i mnoge druge pojmove poredane abecednim redom u nekoliko kategorija.